Thiết bị PCCC

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Thiết bị PCCC bao gồm các thiết bị sau: Van xả tràn, Công tắc dòng chảy, Van báo động Alarm Valve, Họng tiếp nước chữa cháy 2 cổng, Trụ chữa cháy bộ quốc phòng.