Quy định về hệ thống xử lý nước thải

Cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, các khu công nghiệp và khu đô thị mọc ra khắp nơi, vì thế nếu không xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Việc xây dựng các quy định về hệ thống xử lý nước thải có trong Nghị định Số: 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

Những nguyên tắc chung khi quản lý thoát nước và xử lý nước thải

quy trình xử lý nước thải công nghiệp

 1. Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung là một loại hình hoạt động công ích, được Nhà nước quan tâm và khuyến khích đầu tư để đáp ứng các yêu cầu về thoát nước và xử lý nước thải, đảm bảo sự phát triển bền vững.
 2. Người gây ô nhiễm cần phải trả chi phí xử lý ô nhiễm; nguồn thu từ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải phải đáp ứng từng bước và tiến tới bù đắp các chi phí dịch vụ thoát nước.
 3. Nước mưa, nước thải được thu gom; nước thải phải xử lý đạt các quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.
 4. Nước thải có tính chất nguy hại cần được quản lý theo quy định về hệ thống xử lý nước thải gây hại và các quy định pháp luật liên quan khác.
 5. Hệ thống thoát nước được xây dựng đồng bộ, bảo dưỡng. Ưu tiên sử dụng những công nghệ xử lý nước thải thân thiện với môi trường; phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương. Thoát nước và xử lý nước thải cần đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Các tiêu chí để chọn công nghệ xử lý nước thải

tiêu chí chọn công nghệ xử lý nước thải

 1. Hiệu quả xử lý công nghệ: Đảm bảo mức độ cần thiết làm sạch nước thải, có tính đến việc tự làm sạch của nguồn tiếp nhận.
 2. Tiết kiệm đất xây dựng.
 3. Quản lý, vận hành và bảo dưỡng phù hợp với năng lực và trình độ quản lý, vận hành của mỗi địa phương.
 4. Chi phí đầu tư phù hợp, trong đó cần tính đến sự phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu.
 5. Phù hợp với các điều kiện khí hậu, địa hình, địa chất thủy văn của khu vực, khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận.
 6. Thân thiện và an toàn với môi trường.
 7. Khả năng mở rộng về công suất hoặc cải thiện hiệu quả xử lý trong tương lai.
 8. Đảm bảo hoạt động ổn định khi xảy ra ra sự cố bất thường về chất lượng nước đầu vào, thời tiết và biến đổi khí hậu.
 9. Mức độ sản sinh và xử lý bùn cặn.
 10. Tiết kiệm năng lượng, có thể tái sử dụng nước thải, bùn thải sau xử lý.

Các quy định quy chuẩn kỹ thuật về nước thải

quy định quy chuẩn kỹ thuật về nước thải

Trong quy định về hệ thống xử lý nước thải thì quy định quy chuẩn kỹ thuật về nước thải như sau:

 1. Nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, các khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung xả vào nguồn tiếp nhận phải cần đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
 2. Nước thải từ nhà máy trong các khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước tập trung của khu công nghiệp cần tuân thủ quy định hiện hành về quản lý môi trường khu công nghiệp và quy định của cơ quan quản lý thoát nước trong khu công nghiệp.
 3. Nước thải từ các hộ dân cư nông thôn tập trung xả vào hệ thống thoát nước tại khu vực nông thôn cần tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường khu dân cư nông thôn tập trung và quy định quản lý hệ thống thoát nước tại địa phương.
 4. Nước thải từ hộ thoát nước, các khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước đô thị cần đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về nước thải xả vào hệ thống thoát nước do cơ quan nhà nước quy định. Bộ Xây dựng ban hành các quy chuẩn kỹ thuật nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị.
 5. Trong trường hợp nước thải xử lý phi tập trung, căn cứ vào khả năng tiếp nhận và mục đích sử dụng tại nguồn tiếp nhận, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về nước thải xử lý phi tập trung xả vào nguồn tiếp nhận, áp dụng giải pháp xử lý nước thải với quy mô nhỏ phù hợp, công nghệ đơn giản, đáp ứng mức độ cần thiết để làm sạch nước thải, thuận tiện trong quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống.
 6. Nước thải từ hệ thống thoát nước khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung xả vào hệ thống công trình thủy lợi cần đảm bảo quy chuẩn xả vào hệ thống công trình thủy lợi do cơ quan nhà nước quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về hệ thống xử lý nước thải xả vào hệ thống công trình thủy lợi.

Quản lý, sử dụng nước thải sau khi xử lý

Sử dụng nước thải sau xử lý thải cần đảm bảo những yêu cầu sau:

 1. Chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định về hệ thống xử lý nước thải được quy định cho việc sử dụng nước vào những mục đích khác nhau; không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.
 2. Trường hợp sử dụng nước thải sau xử lý thì nước thải phải được phân phối đến các điểm tiêu thụ theo hệ thống riêng biệt, đảm bảo không xâm nhập và ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước sạch trên cùng địa bàn và khu vực.
 3. Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng nước thải sau xử lý.

Trên đây là những thông tin liên quan đến quy định về hệ thống xử lý nước thải. Hy vọng rằng với bài viết trên đây sẽ giúp bạn đọc nắm rõ các quy định, quy chuẩn về hệ thống xử lý nước thải. Nếu có thắc mắc nào cần giải đáp, hãy để lại bình luận phía dưới, chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Nguồn tham khảo: https://vancongnghiepvn.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *