Tiêu chuẩn SCH là gì ? Tiêu chuẩn SCH10, SCH20, SCH10, SCH80 ?

Tiêu chuẩn SCH là gì ?

Tiêu chuẩn SCH là gì? Đây là chỉ số danh định mà thông qua đó ta sẽ xác định được độ dày của đường ống được thống kê thành bảng biểu. SCH (Schedule) đơn vị đo đọ dày đường ống.

Tiêu chuẩn SCH10, SCH20, SCH10, SCH80 là các tiêu chuẩn độ dày của thành ống được tính bằng đường kính với đơn vị (mm). Khi SCH càng tăng thì thành đường ống được thiết kế càng dày. Hiện nay các bảng kích thước ống dựa trên tiêu chuẩn từ API, ASTM và các tiêu chuẩn khác nhau cho từng kích thước như: SCH5, 5S, SCH10, 10S, SCH20, 30, 40…160, STD, XS và XXS…

Tiêu chuẩn SCH
Tiêu chuẩn SCH

Các bảng tiêu chuẩn SCH10, SCH20, SCH10, SCH80

Dưới đây là các bảng kích thước về tiêu chuẩn SCH mà chún tôi đang in ấn và cấp hành trong việc đo đơn vị đường ống:

1.Độ dày đường ống từ 1/8” – 3 ½” (Từ DN6 – DN90)

Độ dày thành ống từ DN6 đến DN90
Độ dày thành ống từ DN6 đến DN90

2.Độ dày đường ống từ 4” – 8” (Từ DN100 – DN200)

Độ dày thành ống từ DN100 đến DN200
Độ dày thành ống từ DN100 đến DN200

3.Độ dày đường ống từ 10” – 24” (Từ DN250 – DN600)

Độ dày thành ống từ DN250 đến DN600
Độ dày thành ống từ DN250 đến DN600

Quả bảng biểu trên chúng ta có thể tra được kích thước đường ống cũng như độ dày của nó. Ví dụ, ống NPS10 SCH20 có đường kính ngoài là 10 inch (273,05mm) và độ dày thành ống là 6,35 mm.

Đối với các đường ống kích thước từ 1/8″ đến 12″, giá trị đường kính ngoài (OD) và kích thước ống danh nghĩa là khác nhau. Với các đường ống kich thước 14″ trở lên, hai giá trị này là bằng nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.